Liên hệ

Vương quốc Liên hiệp Anh / Các nước còn lại

Matt Moore
+44 1622 776681
matt.moore@pfpr.com

Pháp

Claude Makowski
+33 769015740
claude.makowski@pfpr.com

Đức

Tim Westermann
+49 1797081677
tim.westermann@pfpr.com

Nga

Vlad Klepach
+79 258727226
vlad.klepach@pfpr.com