Sự kiện ra mắt xe VinFast tại Paris Motor Show, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Trang Truyền Thông Toàn Cầu VinFast 2018